Proces projektowy

Proces dochodzenia do końcowego rezultatu.

Na samym początku poznajemy Państwa preferencje

Projektowanie twórcze to takie działanie które prowadzi do powstania czegoś oryginalnego co nie posiada wzorca. Proces dochodzenia do końcowego rezultatu powstaje na podstawie wnikliwej analizy potrzeb klienta. Dostępność informacji jest pełna, czy jest to funkcja prywatna czy lokata kapitału, która ma zarabiać pieniądze przynosząc zyski. Rezultat jest zależny od indywidualnych potrzeb inwestora. W tym celu przystępujemy do poszczególnych etapów współpracy z klientem końcowym efektem jej wspólne dzieło!

Na samym początku poznajemy Państwa preferencje, przemyślenia na temat architektury wnętrz, potrzeb oraz gustu. Po omówieniu projektu, jego lokalizacji, otoczenia, przeznaczenia, metrażu, rozmieszczenia funkcji... Przystępuję do wspólnych poszukiwań, pojawia się burza mózgów w znalezieniu perfekcyjnych kolorów, materiałów, gry świateł, detali, które krok po kroku będą nas prowadzić do odnalezienia wymarzonego celu.

Funkcjonalny układ wnętrza

Na podstawie przedstawionych przez Państwa uwag przystępujemy do pracy nad funkcjonalnym układem wnętrza, tak aby uzyskać maksimum z posiadanej przestrzeni. Po akceptacji przystępujemy do przygotowania pierwszego efektu poszukiwań, który zostaje zaprezentowany dzięki nowym technologiom, one wprowadzają Państwa w świat projektu. Po przeanalizowaniu pierwszej konfrontacji z projektem, w dalszym etapie przygotowujemy wizualizacje, które stają się bazą do dalszej pracy. Wszelkie etapy i korekty przesyłamy mailowo bądź są omawiane w trakcie spotkania.

W oparciu o zaakceptowaną koncepcję wnętrza, dobieramy materiały, wykonujemy rysunki mebli wraz z pełnym ich zwymiarowaniem, wykonujemy projekt elektryczny, wod-kan, rzuty elewacji, zestawienie produktów, a co najważniejsze pracujemy na każdym etapie budowy z Państwem.

To co jest bardzo ważnym elementem powstania gotowego projektu to nadzór autorski w formie konsultacji na miejscu inwestycji, podstawą jest dopilnowanie spójności z wizją projektową.